EAR PLUG (Sumbat Telinga) ialah alat pelindung telinga yang berfungsi untuk mengurangi tingkat kebisingan suara atau musik yang terdengar lewat telinga kita. Ear Plug berfungsi untuk memperkecil suara yang keras yang sekiranya dapat mengakibatkan kerusakan pada telinga kita di luar ruangan maupun didalam ruangan pabrik.

Ear Plug umumnya dibuat dari bahan karet, plastik, lilin atau kapas. Sumbat Telinga harus dapat mereduksi atau mengurangi suara berfrekuensi tinggi (4000 dba) yang masuk ke lubang telinga, minimal sebesar x-85 dba, dimana x merupakan intensitas suara atau kebisingan ditempat kerja yang diterima oleh tenaga kerja

EAR PLUG

Produk - Safety Equipment Ear Plug 1